Aktuálně z lidských zdrojů

Nově zvoleným zastupitelům obcí pomůže seminář

Spolek pro obnovu venkova Jihočeské kraje ve spolupráci s Jihočeským krajem a Ministerstvem Vnitra ČR pořádá pro nově zvolené zastupitele obcí reprízu nejúspěšnějšího loňského semináře pro členy a funkcionáře obecních zastupitelstev. Seminář se uskuteční ve středu 1. prosince 2010 v sále zastupitelstva v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích. Začne v 9:30 hodin a je určen především pro starosty, místostarosty a tajemníky, zapisovatele, členy zastupitelstev obcí a kontrolních výborů.

Hlavním lektorem je Adam Furek, zástupce ředitele odboru dozoru a kontroly veřejné správy na Ministerstvu vnitra ČR. Tento odbor má konkrétní zkušenosti z praxe obecních zastupitelstev i s následky nerespektování některých ustanovení. „Nepůjde tedy o teoretické přednášky, ale praktické rady, jak se zbytečných problémů vyvarovat a jak jim předcházet," řekl za organizátory akce Jan Malík ze Spolku pro obnovu venkova. Seminář se bude dále zabývat problematikou vnějších i vnitřních kontrolních mechanismů obce, zveřejňováním informací o činnosti obce a pravidly pro nakládání s obecním majetkem. Seminář je zdarma a přihlášky zájemci najdou na webu www.spov-jkc.cz.

zdroj článku: www.kraj-jihocesky.cz