Aktuálně z lidských zdrojů

PODPORA LOGOPEDICKÉ PREVENCE V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ V ROCE 2015

ikona článku

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015. Program je určen pro právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy nebo základní školy se zřízenou přípravnou třídou poskytující předškolní vzdělávání.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje v souladu s § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), tento rozvojový program ve vzdělávání. 

Obecným cílem programu je zvyšování kvality předškolního vzdělávání, a to jak prostřednictvím vzdělávání pedagogických pracovníků rozvíjejících řečové dovednosti dětí předškolního věku, tak zlepšováním pracovního prostředí pro zajištění logopedické prevence v předškolním vzdělávání.

Termín pro přijímání žádostí je do 26. září 2014.

Veškeré informace jsou uvedeny v přiloženém souboru. 

 

Vyhlášení_RPLP_příl _2015.docx

Zdroj info: http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/podpora-logopedicke-prevence-v-predskolnim-vzdelavani-v-roce-1?lang=1&ref=m&source=email