Aktuálně z lidských zdrojů

POZVÁNKA NA KONFERENCI K VÝUCE ODBORNÝCH CIZÍCH JAZYKŮ

MŠMT ve spolupráci s NIDV a dalšími partnery pořádá dne 17. června 2014 odborný seminář – konferenci k podpoře výuky odborné terminologie v cizích jazycích na středních školách. Bližší informace k programu a možnosti přihlášení najdete v příloze.

Jedná se o téma, které je jednou z priorit současného jazykového vzdávání v ČR. Potřeby firem a zaměstnavatelů se za poslední desetiletí zásadním způsobem změnily a nutnost vybavit absolventy škol dostatečnými jazykovými kompetencemi je z pohledu jejich profesního uplatnění, ale také jejich společenské i osobní seberealizace výzvou, na kterou musí reagovat jak školy, tak vzdělávací instituce a samotné MŠMT. 

Národní institut pro další vzdělávání realizuje od roku 2013 rezortní úkoly MŠMT zaměřené mimo jiné na podporu výuky odborné angličtiny, od roku 2014 také odborné němčiny a ruštiny na středních školách. Jedná se o vzdělávání učitelů SŠ a SOŠ kombinovanou formou prezenčního studia a e-learningu v rozsahu celkem 40 hodin se zaměřením na strojírenskou a chemickou terminologii, farmaceutickou výrobu, zdravotnictví nebo obchod a marketing, které probíhá ve většině krajů ČR.

V loňském roce se uskutečnilo 9 kurzů, které absolvovalo téměř 300 učitelů, v letošním roce bylo otevřeno 12 kurzů, které navštěvuje kolem 400 pedagogů. Kromě toho probíhají také kulaté stoly zástupců škol, MŠMT, zaměstnavatelů, průmyslu a firem, při kterých se živě diskutuje o možnostech, jak tuto situaci zlepšit.

Příloha: Program_konference_OCJ_17 6 _2_.pdf

zdroj info: http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/xxxx?lang=1&ref=m&source=email