Aktuálně z lidských zdrojů

PRINCIPY NEZÁVISLOSTI V OBLASTI FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ikona článku

Ministerstvo financí společně s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňují principy nezávislosti v oblasti finančního vzdělávání.

V roce 2013 byly přijaty Pracovní skupinou pro finanční vzdělávání tvz. principy nezávislosti v oblasti finančního vzdělávání sestávající se z vymezení pojmu finančního vzdělávání a rozpracování principu obecnosti, včetně praktických příkladů. (Mezi členy PSFV patří Ministerstvo financí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Česká národní banka, další relevantní ministerstva, zástupci akademické obce, asociace finančního trhu, neziskové organizace a občanská sdružení.)

Ministerstvo financí společně s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy chtějí přiblížit tyto principy všem ředitelům škol a učitelům zabývajícím se finanční gramotností. Přestože nejsou principy závazné, věříme, že se jimi budou školy při vzdělávání řídit.

principy nezávislosti ve FV na web.pdf

zdroj info: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/principy-nezavislosti-v-oblasti-financniho-vzdelavani?lang=1&ref=m&source=email