Aktuálně z lidských zdrojů

Projekt Vzdělávejte se pro růst!

Dne 31. května 2011 spouští MPSV projekt „Vzdělávejte se pro růst!“ financovaný z OP LZZ. Zaměstnavatelé z vybraných ekonomických odvětví v něm mohou žádat o finanční příspěvek na vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců a zároveň o úhradu mzdových nákladů zaměstnanců po dobu jejich účasti na vzdělávání.
Cílem je podpořit odvětví české ekonomiky, která mají potenciál růstu:
- strojírenství,
- stavebnictví,
- nezávislý maloobchod,
- pohostinství a gastronomie,
- terénní sociální služby,
- odpadového hospodářství.
Na realizaci projektu byla vyčleněna částka 850 milionů Kč.
Veškeré informace naleznete na webových stránkách projektu (odkaz níže), případně na jednotlivých kontaktních pracovištích Úřadu práceČR.
Vzdělávejte se pro růst!
zdroj: www.esfcr.cz