Aktuálně z lidských zdrojů

PROPOZICE SOUTĚŽÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

ikona článku

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v návaznosti na vyhlášení rozvojového programu Podpora soutěží a soutěžních přehlídek ve školním roce 2014/2015, vyhlašuje soutěže č. j. MŠMT- 6356/2014 na školní rok 2014/2015. Odbor vzdělávání, oddělení předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání (210) zveřejňuje propozice soutěží a soutěžní přehlídky žáků základních uměleckých škol, které byly sestaveny ve spolupráci s Ústřední uměleckou radou základních uměleckých škol.

Soutěžemi v hudebním oboru jsou: hra na dechové nástroje, hra na lidové nástroje, hra na bicí nástroje, hra smyčcových souborů a orchestrů, soutěž v sólovém a komorním zpěvu a soutěžní přehlídka tanečního oboru.

soutěže_ZUŠ_14_15.pdf

zdroj info: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/propozice-soutezi-zaku-zakladnich-umeleckych-skol-ve-skolnim?lang=1&ref=m&source=email