Aktuálně z lidských zdrojů

Seminář pro žadatele OP VK.

Oddělení řízení grantů a projektů pořádá Seminář pro předkladatele projektů do I. výzev 2. globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro oblasti podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání; 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Seminář se bude konat dne 26. 5. 2011 od 9:00 hodin v Kruhovém sále zastupitelstva (č. dveří 2010) v budově Krajského úřadu JčK, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice. Podrobnější informace lze najít v pozvánce. Vzhledem k omezené kapacitě sálu se může za jednu organizaci zúčastnit pouze 1 osoba. Seminář je bezplatný a je nutné se na něj zaregistrovat

Více informací a zdroj: http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par[id_v]=1&par[lang]=CS&par[akt]=3023