Aktuálně z lidských zdrojů

Týden zasvěcený ekologické osvětě a výchově

Týden zasvěcený ekologické osvětě a výchově začíná v pondělí 8. 11. 2010 a pokračuje až do pátku 12. listopadu. Připraveny jsou tři odborné semináře "Rybožraví predátoři II.", "Stromy a kácení - teorie a praxe" a seminář "Místní místním" a konference "Podzimní dny EVVO", které jsou určeny především pro pedagogické pracovníky a odehrají se v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje v ulici B. Němcové 49/3 v Českých Budějovicích.

 

Jihočeské dny zpestří panelová diskuze na kontroverzní téma - "Kácení alejí - jsou silnější pro nebo proti?", která se uskuteční v divadle SUD v Hroznové ulici v Českých Budějovicích. Bližší informace o jednotlivých akcích naleznete v kalendáři http://www.krasec.cz/k_calendar.

Akce se budou konat v rámci Jihočeských dnů s Krascem za podpory Státního fondu životního prostředí, Ministerstva životního prostředí a Jihočeského kraje.


zdroj článku: www.kraj-jihocesky.cz