Aktuálně z lidských zdrojů

V PROJEKTU POSPOLU PROBÍHAJÍ ZDARMA VZDĚLÁVACÍ AKCE PRO PEDAGOGY I ZAMĚSTNAVATELE

Zájemci si mohou vybrat celkem ze 157 akcí různých typů (kurzů, koučování a workshopů), které se konají od ledna letošního roku až do května 2015. Cílem seminářů a kurzů je moderními vzdělávacími metodami přiblížit možnosti vedoucí k prohloubení a zkvalitnění spolupráce škol a firem.