Aktuálně z lidských zdrojů

Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích Grantové agentury České republiky.

Grantová agentura České republiky vyhlásila dne 9. 4. 2013 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programu GE - Projekty na podporu excelence v základním výzkumu. Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 22. 5. 2013, předpokládaná doba zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je od 1. 1. 2014. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - VES nebo na stránkách Grantové agentury České republiky.

Zdroj a více informací: www.vyzkum.cz