Aktuálně z lidských zdrojů

Výzva k přihlášení základní škol do pokusného ověřování IVýP

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na základě rozhodnutí ministra školství výzvu k přihlášení dalších škol do pokusného ověřování Individuálního výchovného plánu (smlouvy rodičů se školami). Jde o novou formu spolupráce rodiny a školy a péče o žáky základních škol, kteří mají výchovné problémy.

Text výzvy: http://www.msmt.cz/file/17162

Zdroj info: www.msmt.cz