Komunitní plánování

Komunitní plánování sociálních služeb na Vltavotýnsku

Dne 10. května proběhlo ve Špejchar klubu v Čihovicích veřejné projednání komunitního plánu sociálních služeb na Vltavotýnsku.

Tento plán určuje, kterým směrem by se měla ubírat podpora sociálních služeb. Ty bude, dříve nebo později, potřebovat každý.
Projekt plánování sociálních služeb byl zahájen v červnu loňského roku, kdy řídící skupina podrobně naplánovala postup realizace projektu. Byla zpracována socio-demografická analýza mikroregionu Vltavotýnsko. Od této analýzy se odvíjel další postup při zpracování Komunitního plánu. Jednalo se hlavně o analýzu potřebnosti pobytového zařízení pro seniory, seznam poskytovatelů sociálních služeb na Vltavotýnsku s popisem všech aktivit a oblastí, kterými se poskytovatelé zabývají. Především pak seznam aktivit, které je potřeba zrealizovat na území mikroregionu Vltavotýnska.
Hlavním tématem komunitního plánu byla potřeba domova pro seniory (domova důchodců), neboť Týn nad Vltavou je jedinou obcí s rozšířenou působností v jihočeském kraji, kde žádný není. V plánu se však také řeší volnočasové aktivity pro seniory nebo děti a mládež, vybudování centra pro seniory v Temelíně, rozšíření podporovaného bydlení pro zdravotně postižené i odstraňování bariér, ale také protidrogová prevence nebo vybudování sprchy pro sociálně slabé u Šatníku.
Dne 24. 5. 2012 schválilo zastupitelstvo města na svém V. zasedání Komunitní plán sociálních služeb na Vltavotýnsku 2013 -2016.
 

Komunitní plánování sociálních služeb na Vltavotýnsku

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Komunitni plan 2013-2016.pdf Komunitní plánování sociálních služeb na Vltavotýnsku 3003.9 Kb

Pozvánka na veřejné projednání

POZVÁNKA

na

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 

„Komunitního plánu sociálních služeb

na Vltavotýnsku“

 

Kdy:  10. 5. 2012 v 17.00 hodin

Kde:Kulturně vzdělávací centrum Špejchar klub,

Týn nad Vltavou - Čihovice

Program:

  • seznámení s novým komunitním plánem
  • návrhy a připomínky k novému komunitnímu plánu  

 

Na závěr posezení u ohně a opékání špekáčků.

Přijďte diskutovat, klást dotazy a připomínky a vyjádřit svůj názor! 

 

Projekt „Komunitní plánování sociálních služeb na Vltavotýnsku“ je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictví Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

Komunitní plánování sociálních služeb na Vltavotýnsku

Komunitní plánování sociálních služeb na Vltavotýnsku 

Komunitní plánování sociálních služeb na Vltavotýnsku


MAS Vltava, o.s.
Vás zve na
„Komunitní plánování sociálních služeb na Vltavotýnsku“
Kdy: 24. 11. 2011 v 17.00 hodin
Kde: náměstí Míru 2, Týn nad Vltavou
zasedací místnost MěÚ Týn nad Vltavou
Program:
Představení stávajícího komunitního plánu 2010
Představení projektu KPSS na Vltavotýnsku 2011 - 2012
Analýza rezidenčních služeb pro seniory na Vltavotýnsku

Svou účast, prosím, potvrďte do 20. 11. 2011 na e-mail: mas.vltava@seznam.cz nebo na telefon 774 709 122


Komunitní plánování sociálních služeb na Vltavotýnsku

MAS Vltava, o.s. se pustila do projektu s vervou

MAS Vltava, o.s. se pustila do projektu s vervouProjekt „Komunitní plánování sociálních služeb na Vltavotýnsku" je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictví Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

MAS Vltava, o.s. zahájila projekt akčně, hned 8.6. 2011 (začátek projektu červen 2011) svolala některé členy řídící skupiny KPSS z minulých let. Řídící skupina se sešla, aby podrobně naplánovala postup realizace projektu, probrala jednotlivé aktivity projektu a rozhodla se, jak se bude postupovat po jednotlivých krocích.
Nastartovala se první aktivita, která je pro další postup v plánování sociálních služeb velmi důležitá, a to Aktualizace socio-demografické analýzy mikroregionu Vltavotýnska. Toto je první část celé studie komunitního plánu, od které se odvíjí další, jako je např. SWOT analýza (heslovitý seznam dobrých a špatných stránek sociálních služeb v našem mikroregionu, jeho příležitostí nebo ohrožení), dále pak popis či seznam poskytovatelů sociálních služeb na Vltavotýnsku, který obsahuje popis všech aktivit a oblastí, kterými se jednotlivé subjekty zabývají, studii uzavírá seznam návrhů aktivit (projektů), které je v budoucnosti potřeba realizovat na celém území mikroregionu Vltavotýnska (území obce s rozšířenou působností Týn nad Vltavou).

Komunitní plánování sociálních služeb na Vltavotýnsku

Komunitní plánování sociálních služeb na Vltavotýnsku

Minulý rok MAS Vltava, o.s. podávala žádost o dotaci na projekt „Komunitní plánování sociálních služeb na Vltavotýnsku" do Evropského sociálního fondu, a ta byla schválena k finanční podpoře ve výši přibližně 675 tis. Kč.

 

Projekt je zaměřen na udržení procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na území ORP Týn n/Vlt. Cílem projektu je podpora místního partnerství na Vltavotýnsku a vypracování aktuálního komunitního plánu sociálních služeb. Projekt navazuje na úspěšnou akci z roku 2006. Při realizaci projektu bude využita metoda komunitního plánování. Po celou dobu budou vzájemně spolupracovat cílové skupiny, kterými jsou uživatelé, zadavatelé a poskytovatelé soc. služeb. Do procesu mohou být zapojeny nejen orgány veřejné správy, poskytovatelé ale i široká veřejnost. Ti všichni se budou podílet na zpracování Komunitního plánu sociálních služeb v pracovních skupinách. Těchto pracovních skupin se může účastnit každý zájemce bez omezení. V Týně n/Vlt. bude vytvořeno kontaktní místo pro práci s cílovými skupinami. Během realizace projektu budou vypracovány potřebné analýzy (socio-demografická analýza, analýza aktuální sociální situace, analýza sociálních služeb, analýza potřeb uživatelů) včetně specifické studie možností rozvoje rezidenčních služeb, která vyplynula z hodnocení současného Plánu rozvoje sociálních služeb na Vltavotýnsku 2007 - 2010. Řídící skupina i pracovní skupiny se budou scházet na pravidelných jednáních. Po provedení analýz zformulují vizi a navrhnou priority plánu. Po vytvoření SWOT analýz navrhnou opatření a vypracují podrobné návrhy aktivit, které povedou k zefektivnění systému sociálních služeb na Vltavotýnsku. Vypracovaný plán bude předložen k veřejnému projednání a k projednání v orgánech obcí. Sdružení měst a obcí Vltava jako partner bude na projektu úzce spolupracovat a zapojí se do všech aktivit.

Hlavním výstupem z procesu plánování bude aktualizovaný komunitní plán sociálních služeb, který pomůže vytvořit podmínky pro rozvoj a udržitelnost služeb, které budou reagovat na skutečné potřeby občanů z ORP Týn nad Vltavou. Dalším výstupem bude přehled poskytovatelů sociálních služeb, který podpoří informovanost občanů o dostupných sociálních službách.

Realizace projektu bude probíhat od června 2011 do května 2012 na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Týn nad Vltavou. Tento správní obvod zahrnuje obce: Bečice, Čenkov u Bechyně, Dobšice, Dolní Bukovsko, Dražíč, Hartmanice, Horní Kněžeklady, Hosty, Chrášťany, Modrá Hůrka, Temelín, Týn nad Vltavou, Všemyslice a Žimutice.

 

Komunitní plánování sociálních služeb na Vltavotýnsku