ODKAZY

Celostátní síť pro venkov

Celostátní síť pro venkovMAS Vltava, o.s. je aktivním členem celostátní sítě pro venkov. Členství bylo uděleno prostřednictvím Krajské agentury pro zemědělství a venkov Jihočeského kraje. http://eagri.cz/public/web/mze/venkov/

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. (NS MAS ČR)

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. (NS MAS ČR)http://www.leadercz.cz/index.php?id=o_nas.html

Spolek pro obnovu venkova ČR

Spolek pro obnovu venkova ČR

http://www.spov.org/aktuality/default.aspx

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/uvod 

Odkaz na stránky Komise týkající se Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova

Odkaz na stránky Komise týkající se Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkovahttp://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_cs.htm