ROZVOJOVÁ STRATEGIE VLTAVOTÝNSKA 2014 - 2020 SCLLD

Schválená aktuální verze Rozvojové strategie Vltavotýnska 2014 - 2020 (SCLLD)

Jedná se o ucelený strategický dokument, který bude sloužit jako stěžejní podklad pro koordinaci rozvojových aktivit na Vltavotýnsku v období let 2014 až 2020. Do zpracování dokumentu byla zapojena široká veřejnost (komunita).

SCLLD = strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Principy zpracování SCLLD

- důraz na přístup zdola nahoru - zapojení místních aktérů
- odpovědnost
- inovativní přístup a kreativnost
- využití veškerých dostupných zdrojů informací
- adekvátnost stanovených cílů a jejich propojenost
- návaznost opatření na výstupy analýzy
- návaznost na další rozvojové dokumenty s dopadem na území MAS
- důraz na publicitu – zveřejňování výstupů SCLLD

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-1-financni-plan-a-indikatory-pro-programove-ramce-mas-vltava-.doc 1040.9 Kb
sclld-mas-vltava-2014-20.docx 4561.5 Kb