Aktuálně ze zemědělství a podnikání
Podpora podnikání z evropských dotací: novinky zazní na veletrhu Urbis Invest 2014 ikona článku

CzechInvest, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR | O tom, co podnikatele čeká v letech 2014 a 2020, bude agentura CzechInvest a ministerstvo průmyslu a obchodu informovat na konferenci Podpora podnikání ze Strukturálních fondů EU – zlomový rok 2014.

V říjnu 2013 bude vyhlášeno výběrové řízení na pilotáž modelů spolupráce škol a firem

Zapojte se do pilotáže v projektu Pospolu
Od října 2013 startuje v projektu Pospolu pilotáž spolupráce škol a firem v pěti partnerstvích, která byla vybrána na základě výběrového řízení. Zájemci o financování vzájemné spolupráce škola firem mají šanci uspět v novém výběrovém řízení na výběr dalších 20 partnerství, pro které jsou k dispozici finance v objemu více než 33 mil. Kč bez DPH.

SPOLEČNÉ STANOVISKO MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR A MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ ČR K VYMEZENÍ POJMU "POLNÍ MLAT".

17.07.2013: Vzhledem k opakujícím se dotazům zemědělců a rozdílnému přístupu stavebních úřadů k definování pojmu „polní mlat“ vydává odbor stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s Antibyrokratickou komisí Ministerstva zemědělství ČR společné stanovisko

Informační den k programu CZ09 Fond pro podporu výzkumu - 2. 5. 2013

Poslední opakování informační akce k výzkumnému programu Norských fondů - pozvánka na akci
Ve čtvrtek 2. května 2013 pořádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) za účasti Norské vědecké rady, Norského velvyslanectví a Ministerstva financí informační akci k Programu Fond na podporu výzkumu poslední opakování „Informačního dne” věnující se tomuto programu z oblasti vědy a výzkumu v rámci bilaterální spolupráce mezi Českou republikou a Norskem, jenž je financován z prostředků Norských fondů 2009-14.

Stát nabízí českým firmám 14 milionů korun na mezinárodní technologickou spolupráci ikona článku

Přihlášky přijímá agentura CzechInvest do 14. června.
Vývoj a inovace technologicky vyspělých výrobků a procesů a podpora spolupráce českých firem se zahraničními protějšky. To je cílem Programu podpory mezinárodní spolupráce Ministerstva průmyslu a obchodu a agentury CzechInvest. Dotaci až do výše pěti milionů korun mohou získat české malé, střední i velké podniky, které splní podmínky a budou mít uzavřenou smlouvu s partnerem sídlícím mimo Evropskou unii.

Spuštění administrace bioplynových stanic – opatření III.1.1 záměr b) ze 13. kola PRV

Na základě rozhodnutí ministra zemědělství o spuštění pozastavené administrace opatření III.1.1 záměr b) výstavba a modernizace bioplynových stanic v rámci 13. kola příjmu žádostí (veřejnost byla o tomto rozhodnutí informována tiskovou zprávou MZe ze dne 10. 11. 2011) uvádíme následující.
Administrace pozastavených Žádostí o dotaci byla Státním zemědělským intervenčním fondem spuštěna dne 15. 11. 2011 a bude probíhat dle standardních lhůt pro jednotlivé administrativní kroky uvedených v Pravidlech pro žadatele, resp. v postupech SZIF.

Níže uvádíme předpokládané termíny vybraných administrativních kroků.

Vltavotýnské výrobky na výstavě Země Živitelka

MAS Vltava, o.s. má každoročně svůj stánek na výstavě Země Živitelka už od roku 2006, a tak tomu bylo i letos od 25. 8. do 30.8. 2011. Na českobudějovickém výstavišti prezentovala Vltavotýnský region a výrobky od místních výrobců certifikovaných regionální značkou Vltavotýnsko jako např. ručně zdobený malovaný perník od paní Dagmar Jarešové, keramiku od paní Marie Mikulové, Vltavotýnské kremrole od paní Radky Třískové, točenou a malovanou keramiku od paní Ivany Tomší, maňáskové divadlo a keramický půllitr - Plaváček z Domova sv. Anežky. „Škoda, že jsme mohli jen vystavovat, o výrobky byl velký zájem": říká Hana Mičanová, která výstavu za občanské sdružení MAS Vltava připravovala.

34. ročník veletrhu Heim und Handwerk 2011

Veletrh Heim und Handwerk 2011 byl zařazen do projektu „SPECIALIZOVANÉ VÝSTAVY A VELETRHY" (SVV), který realizuje agentura CzechTrade ve spolupráci s Hospodářskou komorou České republiky (HK ČR). V rámci tohoto projektu mají společnosti možnost čerpat finanční podporu až do výše 120.000 Kč bez DPH na jeden veletrh a další benefity v rámci společně realizovaných marketingových aktivit v teritoriu. Projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace 2010-13, programu Marketing.

Dotační výzva - 10. kolo příjmu Žádostí o dotace z OP Rybářství

Dotační výzva - 10. kolo příjmu Žádostí o dotace z OP RybářstvíZahájení příjmu žádostí:
9.6.2011
Poslední možnost podání žádosti:
20.6.2011 13:00

Tato výzva se týká následujícího opatření a záměru OP Rybářství:
3.2. Opatření na ochranu a rozvoj vodních živočichů a rostlin,
záměr b) vysazování úhoře říčního¨
Příjem žádostí pro výše uvedené opatření bude probíhat v období
od 9.6.2011 do 20.6.2011 do 13 hodin.
Vyhlašované kolo příjmu Žádostí je určeno pro uživatele rybářských revírů,
kteří neprovozují svou činnost za účelem zisku.

13.kolo přijmu žádostí z Programu rozvoje venkova

Dne 13. května 2011 schválil ministr zemědělství Ing. Ivan Fuksa zpřesnění Pravidel pro opatření pro 13. kolo příjmu žádostí.
Tisková zpráva - Ve 13. kole příjmu žádostí budou rozděleny přibližně 3 mld. Kč na projekty modernizace zemědělských podniků, potravinářské projekty, diverzifikaci nezemědělských činností, podporu cestovního ruchu, obnovu po kalamitách v lesích, projekty vzdělávání a poradenství či na metodu Leader. Dochází k omezení podpory rostlinné výroby v rámci Modernizace zemědělských podniků nebo k významnému omezení podpory bioplynových stanic pouze na ty, které zpracovávají produkty živočišné výroby v rozsahu minimálně 30 % z hmotnosti vstupních materiálů.

Místní farmáři se přiučili něco nového

Od listopadu 2010 do dubna 2011 probíhal cyklus seminářů pro místní farmáře. Semináře se uskutečnily při naplňování projektu „Vzdělávání zemědělských podnikatelů v systému CROSS COMPLIANCE v ČR" podpořeného z Programu rozvoje venkova. Tento projekt byl realizován ve spolupráci s Farmářským centrem VLTAVA, o.s., které sdružuje místní zemědělce.

Poradenství - Výzva I

Dnem 1. září 2010 bylo vyhlášeno pokračování Výzvy I k předkládání projektů v rámci programu podpory Poradenství.
Spuštění příjmu elektronických registračních žádostí je z technických důvodů odloženo na 8. října 2010. Příjem registračních žádostí bude probíhat prostřednictvím internetové aplikace eAccount a bude ukončen 31. ledna 2011. Začátek příjmu plných žádostí byl stanoven na 1. prosince 2010, ukončení příjmu plných žádostí je plánováno na 31. března 2011.

11. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova ikona článku

Dne 14. září 2010 schválil ministr zemědělství Ing. Ivan Fuksa zpřesnění Pravidel pro opatření pro 11. kolo příjmu žádostí, které proběhne v termínu 14. - 27. 10. 2010 do 13 hodin na příslušných regionálních odborech SZIF.
Jedná se o opatření/podopatření:
- I.1.2 Investice do lesů
- I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství
- I.3.4 Využívání poradenských služeb

zdroj: www.szif.cz