Aktuálně ze zemědělství a podnikání

11. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova

ikona článku

Dne 14. září 2010 schválil ministr zemědělství Ing. Ivan Fuksa zpřesnění Pravidel pro opatření pro 11. kolo příjmu žádostí, které proběhne v termínu 14. - 27. 10. 2010 do 13 hodin na příslušných regionálních odborech SZIF.
Jedná se o opatření/podopatření:
- I.1.2 Investice do lesů
- I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství
- I.3.4 Využívání poradenských služeb

zdroj: www.szif.cz