Aktuálně ze zemědělství a podnikání

Informační den k programu CZ09 Fond pro podporu výzkumu - 2. 5. 2013

Poslední opakování informační akce k výzkumnému programu Norských fondů - pozvánka na akci
Ve čtvrtek 2. května 2013 pořádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) za účasti Norské vědecké rady, Norského velvyslanectví a Ministerstva financí informační akci k Programu Fond na podporu výzkumu poslední opakování „Informačního dne” věnující se tomuto programu z oblasti vědy a výzkumu v rámci bilaterální spolupráce mezi Českou republikou a Norskem, jenž je financován z prostředků Norských fondů 2009-14.

 

Ve čtvrtek 2. května 2013 pořádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) za účasti Norské vědecké rady, Norského velvyslanectví a Ministerstva financí informační akci k Programu Fond na podporu výzkumu poslední opakování „Informačního dne” věnující se tomuto programu z oblasti vědy a výzkumu v rámci bilaterální spolupráce mezi Českou republikou a Norskem, jenž je financován z prostředků Norských fondů 2009-14.

Akce se koná od 9,30 hod do cca 12,15 hod v sále C081 v budově ministerstva s označením C v ulici Karmelitská 7, Praha 1. Registrace je otevřena již od 9.00 hod. Prosíme o včasný příchod s předstihem.

Cílem akce je poskytnout české vědecké odborné veřejnosti a zástupcům malých a středních podniků se sídlem v ČR informace o Fondu na podporu výzkumu a jejich příležitostech, které česko-norská spolupráce nabízí. Účastníci budou informováni zejména o roli konečného příjemce, kterým může pro program být pouze instituce z ČR. Norské vědecké prostředí představí zástupce Norské vědecké rady. Za Národní kontaktní místo České republiky pro Norské fondy vystoupí reprezentant Ministerstva financí.

Akce je pouze informativního rázu a jedná se o opakování akcí z 5. a 12. dubna 2013. Setkání, jehož cílem je nalezení norského partnera tzv. matchmaking event, se bude pořádat v květnu.

Setkání se povede v českém i anglickém jazyce.

V případě zájmu registrujte svého zástupce s uvedením celého jména a názvu organizace do 26. dubna 2013 u kontaktní osoby:

Mgr. Štěpán Obrtlík, oddělení mezinárodní spolupráce MŠMT - 311, e-mail: stepan.obrtlik@msmt.cz.

Využijte poslední příležitost dozvědět se o Fondu na podporu výzkumu a přijďte na Informační den.

Srdečně vás zveme.

PROGRAM_2.kvetna 2013.pdf

Zdroj a více informací: http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyzkum-a-vyvoj-1/informacni-den-k-programu-cz09-fond-pro-podporu-vyzkumu-2-5?lang=1&ref=m&source=email