Aktuálně ze zemědělství a podnikání

Poradenství - Výzva I

Dnem 1. září 2010 bylo vyhlášeno pokračování Výzvy I k předkládání projektů v rámci programu podpory Poradenství.
Spuštění příjmu elektronických registračních žádostí je z technických důvodů odloženo na 8. října 2010. Příjem registračních žádostí bude probíhat prostřednictvím internetové aplikace eAccount a bude ukončen 31. ledna 2011. Začátek příjmu plných žádostí byl stanoven na 1. prosince 2010, ukončení příjmu plných žádostí je plánováno na 31. března 2011.

Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 50 mil. Kč.

V tomto programu mají malé a střední podniky šanci čerpat dotace na služby poradců, které si mohou samy vybrat vzhledem k individualitě své podnikatelské činnosti či zamýšlené oblasti inovace. Poradenská činnosti by pomocí zpracované analýzy a studie měla vést k navržení inovace v daném podniku a tím i ke zvýšení jeho konkurenceschopnosti.

Přílohy společné pro všechny programy OPPI naleznete na stránce Společné přílohy dotačních programů OPPI.

zdroj: www.czechninvest.cz