Aktuálně ze zemědělství a podnikání

SPOLEČNÉ STANOVISKO MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR A MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ ČR K VYMEZENÍ POJMU "POLNÍ MLAT".

17.07.2013: Vzhledem k opakujícím se dotazům zemědělců a rozdílnému přístupu stavebních úřadů k definování pojmu „polní mlat“ vydává odbor stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s Antibyrokratickou komisí Ministerstva zemědělství ČR společné stanovisko

Zdroj info a samotný článek:  www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Stanoviska-a-metodiky/Uzemni-rozhodovani-a-stavebni-rad/Spolecne-stanovisko-Ministerstva-pro-mistni-rozvoj?utm_source=Newsletter&utm_medium=Email