Aktuálně ze zemědělství a podnikání

Spuštění administrace bioplynových stanic – opatření III.1.1 záměr b) ze 13. kola PRV

Na základě rozhodnutí ministra zemědělství o spuštění pozastavené administrace opatření III.1.1 záměr b) výstavba a modernizace bioplynových stanic v rámci 13. kola příjmu žádostí (veřejnost byla o tomto rozhodnutí informována tiskovou zprávou MZe ze dne 10. 11. 2011) uvádíme následující.
Administrace pozastavených Žádostí o dotaci byla Státním zemědělským intervenčním fondem spuštěna dne 15. 11. 2011 a bude probíhat dle standardních lhůt pro jednotlivé administrativní kroky uvedených v Pravidlech pro žadatele, resp. v postupech SZIF.

Níže uvádíme předpokládané termíny vybraných administrativních kroků.

 

Administrativní krok Termín administrativního kroku

 

Administrativní kontrola (AK) Žádosti o dotaci a příloh do 2. 1. 2012

Doplnění dokumentů ze strany žadatele v rámci výsledku AK do 25. 1. 2012

Schválení Žádostí o dotaci do poloviny března 2012

Vyhotovování Dohod o poskytnutí dotace od druhé poloviny března 2012
 

Michal ANTON

 

 

 

Oddělení metodiky osy 1 PRV

zdroj: https://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Feafrd%2Fosa3%2F1%2F11%2F1321974015096.pdf