Podpořené projekty - zemědělství a podnikání
Bourací a sekací kladiva, křovinořezy - nářadí nezbytné pro kvalitní podnikání


Bourací a sekací kladiva, křovinořezy - nářadí nezbytné pro kvalitní podnikáníV projektu bylo pořízeno bourací kladivo, sekací bourací kladivo a křovinořez.  Toto vybavení umožňuje žadateli zvýšit produktivitu práce a zvýšit tím svou konkurenceschopnost. 


V Litoradlicích byl vybudován moderní pastevní areál.

V Litoradlicích byl vybudován moderní pastevní areál.Zemědělec má stádo dobytka - krav a telat. Odchyt dobytka a následná manipulace s ním byla poměrně náročnou a zároveň nezbytnou záležitostí. Žadatel má celkem dvě pastvy, odchytové zařízení na dobytek má však pouze jen na jedné z nich. Dalším problémem bylo krmení dobytka, neboť volně položené balíky sena dobytek zkrmí jen z poloviny a zbytek rozšlape.

V Netěchovicích slouží zemědělci nově zrekonstruovaný sklad rostlinné výroby.

V Netěchovicích slouží zemědělci nově zrekonstruovaný sklad rostlinné výroby.Před rekonstrukcí měla hala starý plechový štít, který na některých místech odstával, což spolu s špatně provedenými přesahy plechové krytiny způsobovala zatékání do skladu. Dalším problémem byla podlaha, která byla jen z části zabetonována, což znesnadňovalo manipulaci s uskladněnými komoditami (převážně obilí). Původní vrata byla ve špatném stavu a docházelo tak k vnikání cizích osob do objektu. Osvětlení a elektroinstalace ve skladu nebylo plně funkční, což byl problém nejen provozní, ale i bezpečnostní. Hala byla v nevyhovujícím stavu a potřebovala nutně kompletní rekonstrukci.

Zemědělec ze Žimutic rekonstruoval sýpku a vybavil ji moderními technologiemi.

Zemědělec ze Žimutic rekonstruoval sýpku a vybavil ji moderními technologiemi.Zěmědělec ze Žimutic řešil problém z chátrajícími částmi sýpky a zastaralou technologií. V rámci projektu tak byly řešeny celkem 3 aktivity. Jednou z nich bala oprava fasády. Nejprve byla otlučena stávající omítka a zdivo bylo očištěno tryskáním. Následovalo omítnutí zdiva novou omítkou. Dále došlo ke zpevnění přilehlé manipulační plochy. Po odkopání a zarovnání povrchu byl navezen a zhutněn podklad ze štěrkodrti.

Truhlářská firma z Týna nad Vltavou vybavila svou dílnu moderním zařízením.

Truhlářská firma z Týna nad Vltavou vybavila svou dílnu moderním zařízením.Truhlářská firma má svou dílnu v Týně nad Vltavou. Dílna je vybavena základním zařízením. Pro obstání na trhu však bylo nutné vybavit dílnu speciálními stroji. V rámci projektu byly pořízeny 2 stroje: olepovačka hran a poloautomatický kolíkovací stroj. Vybavení těmito zařízeními umožňuje firmě specializovat se na výrobu produktů, pro které v mikroregionu zřejmě neexistuje výrobce. Projekt byl podpořen MAS (místní akční skupinou) Vltava va 2. výzvě Strategického plánu Leader.

V Hartmanicích má zemědělec po vichřici zrekonstruovanou střechu.

V Hartmanicích má zemědělec po vichřici zrekonstruovanou střechu.Posledních několik let byla střecha hospodářské budovy v Hartmanicích ve špatném stavu. Ten se ještě zhoršil na jaře roku 2008, kdy se přes Českou republiku přehnala vichřice Ema, která své stopy zanechala i na střeše této hospodářské budovy, která slouží k provozování rostlinné a živočišné výroby. Rekonstrukce střechy, konkrétně výměna latí a krytiny, zabránila zejména zatékání do budovy. Zároveň je to první krok k celkové rekonstrukci budovy, která bude v budoucnu pokračovat rekonstrukcí fasády a podlah. Projekt byl podpořen MAS (místní akční skupinou) Vltava va 2. výzvě Strategického plánu Leader.

V Korákově vznikl nový pastevní areál.

Žadatel má nyní stádo čítající 50 krav. Manipulace a odchyt dobytka je poměrně náročnou a zároveň nezbytnou záležitostí. Zařízení, které by manipulaci či odchyt dobytka výrazně usnadnilo, však doposud chybělo. Problematické bylo také napájení a krmení dobytka. V létě byla voda teplá a v zimě zamrzala, volně položené balíky sena dobytek zkrmil jen z poloviny, zbytek rozšlapal.

V Temelíně se budou zpracovávat produkty farmy.

Zemědělec provozuje rostlinou i živočišnou výrobu. V rámci té rostlinné pěstuje také olejnaté plodiny, konkrétně mák. Část produkce máku je vhodná pro prodej k potravinářským účelům.

Více než 100 let stará zemědělská budova v Týně nad Vltavou se dočkala rekonstrukce střechy.

Střecha hospodářské budovy v Tyršově ulici v Týně nad Vltavou, která funguje jako sklad objemné píce, byla více než 100 let stará. Na mnoha místech chyběly hřebenáče, rozpadající se krytina ohrožovala lidi pohybující se v blízkosti budovy a do budovy zatékalo. Krov byl poměrně zachovalý, ale latě byly staré a vyžilé a byla nutná jejich výměna.

Družstvo ze Žimutic vybavilo pracoviště přístrojem pro určování kvality obilovin

Družstvo ze Žimutic vybavilo pracoviště přístrojem pro určování kvality obilovinV rámci projektu Agrodružstvo pořídilo technologie na vybavení pracoviště pro určování kvality obilovin. Konkrétně se jedná o 3 moderní přístroje: Inframatic 8600 (NIR analyzátor), Falling Number 1100, LM I20 (kladívkový šrotovník). Projekt byl podpořen MAS (místní akční skupinou) Vltava v 1. výzvě Strategického plánu Leader.

Mladý zemědělec z Bohunic postavil novou výkrmnu skotu.

Mladý zemědělec z Bohunic postavil novou výkrmnu skotu.Mladý zemědělec převzal zemědělskou živnost od svého otce a jedním z jeho prvních rozhodnutí bylo postavit novou výkrmnu skotu, kde budou odchovávány telata do věku 24 měsíců. Výkrmna skotu je řešena jako nezateplená volná stlaná stáj se sedlovou střechou se středovým krmným stolem a postranními lehárnami s hlubokou podestýlkou. Projekt byl podpořen MAS (místní akční skupinou) Vltava v 1. výzvě Strategického plánu Leader. Realizace projektu trvala 11 měsíců.

Řemeslník z Pořežánek pořídil stroje a zařízení na zpracování dřeva.

Řemeslník z Pořežánek pořídil stroje a zařízení na zpracování dřeva.Řemeslník se zabývá výrobou vrat, nábytku apod. Chtěl rozšířit svůj výrobní proces o pásovou pilu s ostřičkou, aby soběstačně zabezpečil co nejvýše možným způsobem celý výrobní proces od zpracování dřeva po konečný výrobek a nebyl závislý na jiných dřevozpracujících závodech. Pořízené stroje umožňují zpracovat jinak špatně zpracovatelné dřevo (ohnuté kmeny, nepravidelný tvar). Projekt byl podpořen MAS (místní akční skupinou) Vltava v 1. výzvě Strategického plánu Leader.

Stáj pro dobytek v Sedlíkovicích má novou střechu.

Stáj pro dobytek v Sedlíkovicích má novou střechu.Zemědělec ze Sedlíkovic měl potíže z jednou částí hospodářské usedlosti, do které zatékalo. To mělo za následek devastaci i dalších podkrovních částí. Proto se žadatel rozhodl pro rekonstrukci střechy. Došlo k sejmutí stávající střešní krytiny a proběhla výměna nevyhovujících latí. Následně byla položena nová střešní krytina. Projekt byl podpořen MAS (místní akční skupinou) Vltava v 1. výzvě Strategického plánu Leader.

Zemědělkyně ze Všemyslic pořídila novou výrobnu krmných směsí.

Zemědělkyně ze Všemyslic pořídila novou výrobnu krmných směsí.Zemědělkyně se mimo jiné zabývá výrobou krmných směsí pro své dojnice. Původně používaná technologie výroby krmných směsí však byla 50 let stará, nevyhovovala moderním nárokům na výrobu a byla náročná na manuální práci. V rámci projektu tak bylo nahrazení stávající staré technologie na výrobu krmných směsí novou moderní technologií. Projekt byl podpořen MAS (místní akční skupinou) Vltava v 1. výzvě Strategického plánu Leader.