Podpořené projekty - zemědělství a podnikání

Družstvo ze Žimutic vybavilo pracoviště přístrojem pro určování kvality obilovin

Družstvo ze Žimutic vybavilo pracoviště přístrojem pro určování kvality obilovinV rámci projektu Agrodružstvo pořídilo technologie na vybavení pracoviště pro určování kvality obilovin. Konkrétně se jedná o 3 moderní přístroje: Inframatic 8600 (NIR analyzátor), Falling Number 1100, LM I20 (kladívkový šrotovník). Projekt byl podpořen MAS (místní akční skupinou) Vltava v 1. výzvě Strategického plánu Leader.

 

Název projektu

Vybavení pracoviště pro určování kvality obilovin

Žadatel

Agrodružstvo Žimutice

Dotační titul

OSA IV Programu rozvoje venkova

(Strategický plán Leader MAS Vltava, o.s. na období 2007 – 2013)

Celkový rozpočet

581 910,- Kč

Výše dotace

195 600,- Kč

Termín realizace

Leden – březen 2009

 

Družstvo ze Žimutic vybavilo pracoviště přístrojem pro určování kvality obilovinDružstvo ze Žimutic vybavilo pracoviště přístrojem pro určování kvality obilovinDružstvo ze Žimutic vybavilo pracoviště přístrojem pro určování kvality obilovin