Podpořené projekty - zemědělství a podnikání

Mladý zemědělec z Bohunic postavil novou výkrmnu skotu.

Mladý zemědělec z Bohunic postavil novou výkrmnu skotu.Mladý zemědělec převzal zemědělskou živnost od svého otce a jedním z jeho prvních rozhodnutí bylo postavit novou výkrmnu skotu, kde budou odchovávány telata do věku 24 měsíců. Výkrmna skotu je řešena jako nezateplená volná stlaná stáj se sedlovou střechou se středovým krmným stolem a postranními lehárnami s hlubokou podestýlkou. Projekt byl podpořen MAS (místní akční skupinou) Vltava v 1. výzvě Strategického plánu Leader. Realizace projektu trvala 11 měsíců.

 

Název projektu

Novostavba výkrmny skotu

Žadatel

Karel Dvořák

Dotační titul

OSA IV Programu rozvoje venkova

(Strategický plán Leader MAS Vltava, o.s. na období 2007 – 2013)

Celkový rozpočet

1 968 77,- Kč

Výše dotace

825 116,- Kč

Termín realizace

Únor – prosinec 2009

 

 

Mladý zemědělec z Bohunic postavil novou výkrmnu skotu.Mladý zemědělec z Bohunic postavil novou výkrmnu skotu.Mladý zemědělec z Bohunic postavil novou výkrmnu skotu.Mladý zemědělec z Bohunic postavil novou výkrmnu skotu.Mladý zemědělec z Bohunic postavil novou výkrmnu skotu.Mladý zemědělec z Bohunic postavil novou výkrmnu skotu.