Podpořené projekty - zemědělství a podnikání

Stáj pro dobytek v Sedlíkovicích má novou střechu.

Stáj pro dobytek v Sedlíkovicích má novou střechu.Zemědělec ze Sedlíkovic měl potíže z jednou částí hospodářské usedlosti, do které zatékalo. To mělo za následek devastaci i dalších podkrovních částí. Proto se žadatel rozhodl pro rekonstrukci střechy. Došlo k sejmutí stávající střešní krytiny a proběhla výměna nevyhovujících latí. Následně byla položena nová střešní krytina. Projekt byl podpořen MAS (místní akční skupinou) Vltava v 1. výzvě Strategického plánu Leader.

 

Název projektu

Rekonstrukce střechy hospodářské budovy zemědělské usedlosti.

Žadatel

Josef Krška

Dotační titul

OSA IV Programu rozvoje venkova

(Strategický plán Leader MAS Vltava, o.s. na období 2007 – 2013)

Celkový rozpočet

285 600,- Kč

Výše dotace

96 000,- Kč

Termín realizace

Listopad 2008 – listopad 2009