Podpořené projekty - zemědělství a podnikání

Truhlářská firma z Týna nad Vltavou vybavila svou dílnu moderním zařízením.

Truhlářská firma z Týna nad Vltavou vybavila svou dílnu moderním zařízením.Truhlářská firma má svou dílnu v Týně nad Vltavou. Dílna je vybavena základním zařízením. Pro obstání na trhu však bylo nutné vybavit dílnu speciálními stroji. V rámci projektu byly pořízeny 2 stroje: olepovačka hran a poloautomatický kolíkovací stroj. Vybavení těmito zařízeními umožňuje firmě specializovat se na výrobu produktů, pro které v mikroregionu zřejmě neexistuje výrobce. Projekt byl podpořen MAS (místní akční skupinou) Vltava va 2. výzvě Strategického plánu Leader.

 

Název projektu

Dovybavení truhlářské dílny.

Žadatel

FABYON, s.r.o.

Dotační titul

OSA IV Programu rozvoje venkova

(Strategický plán Leader MAS Vltava, o.s. na období 2007 – 2013)

Celkový rozpočet

808 079,- Kč

Výše dotace

380 719,- Kč

Termín realizace

Červenec 2009 – únor 2010

 

 

.   Truhlářská firma z Týna nad Vltavou vybavila svou dílnu moderním zařízením.   Truhlářská firma z Týna nad Vltavou vybavila svou dílnu moderním zařízením.    Truhlářská firma z Týna nad Vltavou vybavila svou dílnu moderním zařízením.