Podpořené projekty - zemědělství a podnikání

V Hartmanicích má zemědělec po vichřici zrekonstruovanou střechu.

V Hartmanicích má zemědělec po vichřici zrekonstruovanou střechu.Posledních několik let byla střecha hospodářské budovy v Hartmanicích ve špatném stavu. Ten se ještě zhoršil na jaře roku 2008, kdy se přes Českou republiku přehnala vichřice Ema, která své stopy zanechala i na střeše této hospodářské budovy, která slouží k provozování rostlinné a živočišné výroby. Rekonstrukce střechy, konkrétně výměna latí a krytiny, zabránila zejména zatékání do budovy. Zároveň je to první krok k celkové rekonstrukci budovy, která bude v budoucnu pokračovat rekonstrukcí fasády a podlah. Projekt byl podpořen MAS (místní akční skupinou) Vltava va 2. výzvě Strategického plánu Leader.

 


Název projektu

Rekonstrukce střechy hospodářské budovy.

Žadatel

Václav Krlín

Dotační titul

OSA IV Programu rozvoje venkova

(Strategický plán Leader MAS Vltava, o.s. na období 2007 – 2013)

Celkový rozpočet

291 185,- Kč

Výše dotace

121 327,- Kč

Termín realizace

Cervenec 2009 – květen 2010