Podpořené projekty - zemědělství a podnikání

V Korákově vznikl nový pastevní areál.

Žadatel má nyní stádo čítající 50 krav. Manipulace a odchyt dobytka je poměrně náročnou a zároveň nezbytnou záležitostí. Zařízení, které by manipulaci či odchyt dobytka výrazně usnadnilo, však doposud chybělo. Problematické bylo také napájení a krmení dobytka. V létě byla voda teplá a v zimě zamrzala, volně položené balíky sena dobytek zkrmil jen z poloviny, zbytek rozšlapal.

 

Záměrem projektu bylo vybudování a zmodernizování pastevního areálu. V rámci projektu bylo pořízeno ochranné oplocení pro dobytek, které umožní lepší odchyt a manipulaci s dobytkem (např. při stříhání paznehtů, značkování či při pravidelných veterinárních kontrolách). Část pastevního areálu byla zpevněna betonovými panely, což přispělo k větší čistotě dobytka při vstupu do nově oploceného areálu. Pořízeny byly 2 míčové napáječky, které dobytku umožní snazší přístup k vodě. Ta navíc bude díky větší izolační schopnosti napáječek v létě chladnější a v zimě nebude zamrzat. Dále byly pořízeny 3 krmičky, které zefektivní krmení sena. Projekt byl podpořen MAS (místní akční skupinou) Vltava va 2. výzvě Strategického plánu  Leader.

 

Název projektu

Pastevní areál Korákov.

Žadatel

David Seyfried

Dotační titul

OSA IV Programu rozvoje venkova

(Strategický plán Leader MAS Vltava, o.s. na období 2007 – 2013)

Celkový rozpočet

527 035,- Kč

Výše dotace

174 400,- Kč

Termín realizace

Cervenec 2009 – červenec 2010