Podpořené projekty - zemědělství a podnikání

V Litoradlicích byl vybudován moderní pastevní areál.

V Litoradlicích byl vybudován moderní pastevní areál.Zemědělec má stádo dobytka - krav a telat. Odchyt dobytka a následná manipulace s ním byla poměrně náročnou a zároveň nezbytnou záležitostí. Žadatel má celkem dvě pastvy, odchytové zařízení na dobytek má však pouze jen na jedné z nich. Dalším problémem bylo krmení dobytka, neboť volně položené balíky sena dobytek zkrmí jen z poloviny a zbytek rozšlape.

 

V projektu byl zmodernizován pastevní areál. V rámci projektu byla pořízena naháněcí odchytová ohrada pro skot, která umožňuje lepší odchyt a manipulaci s dobytkem (např. při pravidelných veterinárních kontrolách, při stříhání paznehtů, značkování či při nakládání dobytka do přepravního vozidla). Dále byl pořízen krmící kruh, který zeefektivní krmení sena. Projekt byl podpořen MAS (místní akční skupinou) Vltava va 3. výzvě Strategického plánu  Leader.

 

Název projektu

Pastevní areál Litoradlice.

Žadatel

Petr Macháček

Dotační titul

OSA IV Programu rozvoje venkova

(Strategický plán Leader MAS Vltava, o.s. na období 2007 – 2013)

Celkový rozpočet

166 741,- Kč

Výše dotace

70 059,- Kč

Termín realizace

Říjen 2009 – březen 2010