Podpořené projekty - zemědělství a podnikání

V Netěchovicích slouží zemědělci nově zrekonstruovaný sklad rostlinné výroby.

V Netěchovicích slouží zemědělci nově zrekonstruovaný sklad rostlinné výroby.Před rekonstrukcí měla hala starý plechový štít, který na některých místech odstával, což spolu s špatně provedenými přesahy plechové krytiny způsobovala zatékání do skladu. Dalším problémem byla podlaha, která byla jen z části zabetonována, což znesnadňovalo manipulaci s uskladněnými komoditami (převážně obilí). Původní vrata byla ve špatném stavu a docházelo tak k vnikání cizích osob do objektu. Osvětlení a elektroinstalace ve skladu nebylo plně funkční, což byl problém nejen provozní, ale i bezpečnostní. Hala byla v nevyhovujícím stavu a potřebovala nutně kompletní rekonstrukci.

 

Řešením byla kompletní rekonstrukce objektu. V rámci projektu došlok opravě střechy, starý plechový štít byl nahrazen novým dřevěným, podlahy i nájezdy do haly byly kompletně vybetonovány a zpevněny, byla opravena část betonové zdi, byla namontována nová vrata, elektroinstalace prošla kompletní rekonstrukcí. Zrekonstruovaný sklad tak umožňuje žadateli kvalitně skladovat rostlinnou výrobu a usnadňuje mu i manipulaci s uskladněnými plodinami. Projekt byl podpořen MAS (místní akční skupinou) Vltava va 3. výzvě Strategického plánu  Leader.

 

Název projektu

Sklad rostlinné výroby Netěchovice.

Žadatel

Štěpán Netík

Dotační titul

OSA IV Programu rozvoje venkova

(Strategický plán Leader MAS Vltava, o.s. na období 2007 – 2013)

Celkový rozpočet

1 496 200,- Kč

Výše dotace

610 224,- Kč

Termín realizace

Říjen 2009 – duben 2010