Podpořené projekty - zemědělství a podnikání

V Temelíně se budou zpracovávat produkty farmy.

Zemědělec provozuje rostlinou i živočišnou výrobu. V rámci té rostlinné pěstuje také olejnaté plodiny, konkrétně mák. Část produkce máku je vhodná pro prodej k potravinářským účelům.

 

 Z tohoto důvodu byl pořízen dávkovací stroj, který umožňujel připravit mák přímo pro dodávání na potravinářský trh. Dávkovací stroj umožňuje připravit plánované množství máku prostřednictvím dávkovací váhy, nasypat jej do sáčku a sáček zatavit. Sáček s mákem poté bude připraven pro prodej na potravinářský trh. Projekt byl podpořen MAS (místní akční skupinou) Vltava va 2. výzvě Strategického plánu  Leader.

Název projektu

Technologie zpracování produktů farmy.

Žadatel

Jiří Netík

Dotační titul

OSA IV Programu rozvoje venkova

(Strategický plán Leader MAS Vltava, o.s. na období 2007 – 2013)

Celkový rozpočet

591 600,- Kč

Výše dotace

245 000,- Kč

Termín realizace

Cervenec 2009 – srpen 2010