Podpořené projekty - zemědělství a podnikání

Více než 100 let stará zemědělská budova v Týně nad Vltavou se dočkala rekonstrukce střechy.

Střecha hospodářské budovy v Tyršově ulici v Týně nad Vltavou, která funguje jako sklad objemné píce, byla více než 100 let stará. Na mnoha místech chyběly hřebenáče, rozpadající se krytina ohrožovala lidi pohybující se v blízkosti budovy a do budovy zatékalo. Krov byl poměrně zachovalý, ale latě byly staré a vyžilé a byla nutná jejich výměna.

 

Rekonstrukce střechy (výměna latí a krytiny) zamezila zatékání do budovy a padání rozpadlé krytiny. Část nové krytiny navíc tvoří polykarbonátové průhledné desky, které zajistí dostatečnou světelnost v budově. Střecha byla také doplněna o klempířské prvky. Úspěšná realizace projektu umožní žadateli i plánované pokračování rekonstrukce budovy v budoucnu (fasáda atd.). Projekt byl podpořen MAS (místní akční skupinou) Vltava va 2. výzvě Strategického plánu  Leader.

 

Název projektu

Rekonstrukce střechy hospodářské budovy v Týně nad Vltavou.

Žadatel

František Křivanec

Dotační titul

OSA IV Programu rozvoje venkova

(Strategický plán Leader MAS Vltava, o.s. na období 2007 – 2013)

Celkový rozpočet

549 046,- Kč

Výše dotace

181 778,- Kč

Termín realizace

Cervenec 2009 – květen 2010