Podpořené projekty - zemědělství a podnikání

Zemědělec ze Žimutic rekonstruoval sýpku a vybavil ji moderními technologiemi.

Zemědělec ze Žimutic rekonstruoval sýpku a vybavil ji moderními technologiemi.Zěmědělec ze Žimutic řešil problém z chátrajícími částmi sýpky a zastaralou technologií. V rámci projektu tak byly řešeny celkem 3 aktivity. Jednou z nich bala oprava fasády. Nejprve byla otlučena stávající omítka a zdivo bylo očištěno tryskáním. Následovalo omítnutí zdiva novou omítkou. Dále došlo ke zpevnění přilehlé manipulační plochy. Po odkopání a zarovnání povrchu byl navezen a zhutněn podklad ze štěrkodrti.

 

Poté byla manipulační plocha vyasfaltována (betonový asfalt ABS). Dále byla pořízena nová technologie na čištění zemědělských plodin - konkrétně univerzální třídič KUT 800 vč. sady dalších sít a dopravní šneky. Projekt byl podpořen MAS (místní akční skupinou) Vltava va 2. výzvě Strategického plánu  Leader.

Název projektu

Rekonstrukce a technologické vybavení sýpky v Žimuticích.

Žadatel

Jan Čecháček

Dotační titul

OSA IV Programu rozvoje venkova

(Strategický plán Leader MAS Vltava, o.s. na období 2007 – 2013)

Celkový rozpočet

1 592 387,- Kč

Výše dotace

661 411,- Kč

Termín realizace

Cervenec 2009 – červenec 2010

 

Zemědělec ze Žimutic rekonstruoval sýpku a vybavil ji moderními technologiemi.Zemědělec ze Žimutic rekonstruoval sýpku a vybavil ji moderními technologiemi.Zemědělec ze Žimutic rekonstruoval sýpku a vybavil ji moderními technologiemi.