Podpořené projekty - zemědělství a podnikání

Zemědělkyně ze Všemyslic pořídila novou výrobnu krmných směsí.

Zemědělkyně ze Všemyslic pořídila novou výrobnu krmných směsí.Zemědělkyně se mimo jiné zabývá výrobou krmných směsí pro své dojnice. Původně používaná technologie výroby krmných směsí však byla 50 let stará, nevyhovovala moderním nárokům na výrobu a byla náročná na manuální práci. V rámci projektu tak bylo nahrazení stávající staré technologie na výrobu krmných směsí novou moderní technologií. Projekt byl podpořen MAS (místní akční skupinou) Vltava v 1. výzvě Strategického plánu Leader.

 

Název projektu

Výrobna krmných směsí.

Žadatel

Milena Křišťanová

Dotační titul

OSA IV Programu rozvoje venkova

(Strategický plán Leader MAS Vltava, o.s. na období 2007 – 2013)

Celkový rozpočet

544 972,- Kč

Výše dotace

228 980,- Kč

Termín realizace

Únor – listopad 2009

 

Zemědělkyně ze Všemyslic pořídila novou výrobnu krmných směsí.Zemědělkyně ze Všemyslic pořídila novou výrobnu krmných směsí.Zemědělkyně ze Všemyslic pořídila novou výrobnu krmných směsí.Zemědělkyně ze Všemyslic pořídila novou výrobnu krmných směsí.Zemědělkyně ze Všemyslic pořídila novou výrobnu krmných směsí.Zemědělkyně ze Všemyslic pořídila novou výrobnu krmných směsí.