Orgány MAS VLTAVA

Orgány MAS Vltava

Rada spolku

Rada spolku je výkonným a rozhodovacím orgánem spolku, má 5 členů a ze svých řad volí předsedu. Členy Rady spolku jsou:

 • Domov sv. Anežky, o.p.s. (zástupce Mgr. Jan Dudlíček) - předseda spolku
 • Petr Křišťan - místopředseda spolku
 • Junák - český skaut, středisko Týn nad Vltavou, z. s. (zástupce Ondřej Bouška)
 • Obec Modrá Hůrka (zástupkyně Mgr. Lenka Staňková)
 • Okrašlovací spolek mikroregionu Vltavotýnsko, o.s. (zástupkyně Bc. Martina Sudová)


Kontrolní komise

Kontrolní komise je kontrolním orgánem spolku a má 3 členy. Členy Kontrolní komise jsou:

 • Rumpold-T, s.r.o. (zástupce Petr Cícha)
 • Farmářské centrum VLTAVA, o.s. (zástupce Jan Čecháček)
 • Semenec, o.p.s. (zástupkyně Mgr. Barbora Šímová)

 

Výběrová komise

Výběrová komise je výběrovým orgánem spolku (tzn. provádí předvýběr projektů předložených žadateli v rámci realizace rozvojové strategie MAS Vltava). Výběrová komise má 5 členů a min. 3 náhradníky. Členy Výběrové komise jsou:

 • Vesnický spolek v Dražíči (zástupkyně Alena Dědičová)
 • SMO Vltava (zástupce Ing. Miroslav Jiříček)
 • Jezdecký oddíl FRAMAK (zástupkyně Marie Křivancová)
 • Agrodružstvo Žimutice (zástupce Ing. Jan Liška)
 • Jan Mikšátko
   

Náhradníky Výběrové komise jsou:

 • Domovy KLAS, o.p.s. (zástupce Mgr. Václav Götz)
 • AGRO družstvo Dolní Bukovsko (zástupce Ing. Jan Kubeš)
 • OB Vitoraz Týn nad Vltavou (zástupkyně Jaroslava Fialová)